Baş Editör(ler)

Bürküt Türk Dünyası Dergisi Haziran 2023 Sayısı

Editör / Editor

Doç. Dr. Onur ER

Editör Yardımcısı/ Editor Assistant

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN


Baş Editör(ler)

Editör(ler)

Bursa  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ayşe ARSLAN  
İÇ MOĞOLİSTAN’DA NESTÛRÎ TÜRKLERE AİT MEZAR TAŞLARI VE EPİGRAFİK UNSURLAR

 2/1, Ss, 1-16

TOMBSTONES AND EPIGRAPHIC ELEMENTS BELONG TO NESTORIAN TURKS IN INNER MONGOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut17
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Selhun HACIOĞLU  
AVARLARIN AVRUPA’DA İLK GÖRÜNMELERİ VE İMPARATOR I. JUSTINIANOS DÖNEMİNDEKİ BİZANS-AVAR İLİŞKİLERİ

 2/1, Ss, 17-24

THE FIRST EMERGING OF AVARS IN EUROPE AND BYZANTINE-AVAR RELATIONS IN THE EMPEROR JUSTINIANOS I ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut16
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ümmü Gülsüm SUYER  
HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN SÖZ VARLIĞI

 2/1, Ss, 25-51

VOCABULARY OF FOLK SONGS WITH STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut14
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşe GİRAY  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SȂLİYE: 18. YÜZYILDA YILBAŞI KUTLAMA ŞİİRLERİ

 2/1, Ss, 52-83

SALIYE IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE: NEW YEAR’S EVE POEMS IN THE 18th CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut13
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Zeynep DOMAZETOVA  
MANASTIR ASKERÎ İDADİSİNİN BUGÜNKÜ DURUMU VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANI ODASI ÜZERİNE

 2/1, Ss, 84-98

ABOUT THE CURRENT STATUS OF MANASTIR MILITARY HIGH SCHOOL AND MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MEMORIAL HALL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut18
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |