AVARLARIN AVRUPA’DA İLK GÖRÜNMELERİ VE İMPARATOR I. JUSTINIANOS DÖNEMİNDEKİ BİZANS-AVAR İLİŞKİLERİ
(THE FIRST EMERGING OF AVARS IN EUROPE AND BYZANTINE-AVAR RELATIONS IN THE EMPEROR JUSTINIANOS I ERA )

Yazar : Mehmet Selhun HACIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/1
Sayfa : 17-24
    


Abstract

Avarlar, Avrupa’da göründükleri ilk günden beri diğer devletler veya topluluklar tarafından korkulan bir kavim olmuştur. Bunun sebebi ise Avrupa Hunları lideri Attila’dan sonra Avrupa’da korku uyandırmalarıdır ve onlar gibi de göçebe bir kavim olmalarıdır. Göçebe bir kavim olmalarından ötürü Avarların etnik menşei dönemin yazarları için de merak konusu olmuştur. Avrupa sahasına geldikleri andan itibaren yaptıkları saldırıları ve kuşatmaları itibariyle Bizans İmparatorluğu’nun dikkatini çekmiştir. Bu sebepten ötürü özellikle Bizans İmparatorluğu ile Avarlar arasında ikili ilişkiler meydana gelmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmada Avarların Avrupa’ya adım atmaları ve Bizans İmparatorluğu ile olan ilişkileri tartışılacaktır.Keywords

Avar, Bizans, İmparator Justinianos, Bayan Kağan.Özet

The Avars was the society feared by other states and communities since the first day they appeared in Europe because they aroused fear in Europe after Attila who was the leader of the European Huns, and they were a nomadic tribe like them. Owing to being a nomadic tribe, the ethnic origin of the Avars was also a matter of curiosity for the writers of the period. From the moment they came to the Europe, they attracted the attention of the Byzantine Empire in terms of their attacks and sieges to this region. For this reason, bilateral relations occurred, especially between the Byzantine Empire and the Avars. Thus, the emergence of Avars in Europe and their relations with the Byzantine Empire will be discussed.Anahtar Kelimeler

Avar, Byzantine, Emperor Justinianos, Bayan Kagan.