TOMBSTONES AND EPIGRAPHIC ELEMENTS BELONG TO NESTORIAN TURKS IN INNER MONGOLIA

Abstract

Köklü bir tarihî geçmişe sahip olan Orta Asya, pek çok farklı milletin, kültürün ve çeşitli dinî inancın bir arada yaşama imkânı bulduğu bir bölge olmuştur. Bölgenin siyasi, ekonomik, kültürel ve dinî kaderinde belirleyici rol oynayan Türkler, bu coğrafyada yayılma fırsatı bulan dinlerden biri olan Hristiyanlık inancını benimsemiştir. Kabul ettikleri bu yeni dini, birtakım kültürel özellikler ile harmanlayan Türk toplulukları, bu inanışlarını hayat biçimlerine de yansıtmıştır. Buna bağlı olarak günümüze miras bıraktıkları mezar taşları, Doğu Süryani Kilisesi’nin ve Süryanicenin bölgedeki etkinliğine dair önemli bilgiler vermektedir. Mezar taşlarında kullanılan dil özellikleri ile taşların üzerine yazılmış olan çeşitli semboller, işaretler ve epigrafik unsurlar araştırmacılar için bir rehber olma niteliği taşımaktadır. Çalışmanın mevcut ana kaynaklarını, İç Moğolistan bölgesinde yer alan Doğu Kilisesi'ne mensup Türklere ait Süryani dilinde ve Süryani harfleri kullanılarak Türk dilinde yazılmış mezar taşları oluşturmaktadır. Bu çalışmada, İç Moğolistan’da keşfedilen yazıtların üzerinde bulunan haç ile bu haç sembolünü çevreleyen birtakım epigrafik unsurlar incelenmiş ve yazıtlar üzerindeki şekiller değerlendirilmiş, disiplinler arası bir çalışma yapılmıştır.Keywords

Türk, Hristiyanlık, Süryanice, Türkçe, Mezar Taşı.


Kaynakça