ABOUT THE CURRENT STATUS OF MANASTIR MILITARY HIGH SCHOOL AND MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MEMORIAL HALL

Abstract

Balkan Yarımadası, Güneydoğu Avrupa'da konumlanan ve tarih boyunca önemli olaylara tanıklık etmiş bir coğrafi bölgedir. Bu bölgeler, Kavimler Göçü’nden bu yana çeşitli etnik grupların, kültürlerin ve dillerin kesişme noktası olmuştur. Bu bölge, antik dönemden itibaren Makedonya Krallığı, Roma, Batı Hun ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok güçlü siyasi otoritenin hâkimiyet ve medeniyet sahası olmuştur.

 Balkanlardaki Türk varlığı, Osmanlının giriştiği fetih hareketleri ve iskân politikası ile zenginleşmiş, yüz yıllar önce kuzeyden ve güneyden akın eden Türk toplulukları, Balkanların değişik bölgelerine yerleşmişlerdir.

Bu makale, Osmanlı Dönemi’nin önemli kültür merkezlerinden olan Manastır (Bitola)’da bulunan ve bugün hâlâ Osmanlı mührünü taşıyan Manastır Askerî İdadisi tanıtmayı, Manastır Askerî İdadisinin tarihî gelişimini ve bugünkü durumunu dikkatlere sunmayı ve bu idadinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri ve entelektüel kişiliğine etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonunda, Manastır Askerî İdadisinin Mustafa Kemal Atatürk’ün edebî zevkinin ve siyasi fikirlerinin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Bitola Müzesi, Manastır Askerî İdadisi, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Anı Odası.


Kaynakça