THE FIRST EMERGING OF AVARS IN EUROPE AND BYZANTINE-AVAR RELATIONS IN THE EMPEROR JUSTINIANOS I ERA

Abstract

Avarlar, Avrupa’da göründükleri ilk günden beri diğer devletler veya topluluklar tarafından korkulan bir kavim olmuştur. Bunun sebebi ise Avrupa Hunları lideri Attila’dan sonra Avrupa’da korku uyandırmalarıdır ve onlar gibi de göçebe bir kavim olmalarıdır. Göçebe bir kavim olmalarından ötürü Avarların etnik menşei dönemin yazarları için de merak konusu olmuştur. Avrupa sahasına geldikleri andan itibaren yaptıkları saldırıları ve kuşatmaları itibariyle Bizans İmparatorluğu’nun dikkatini çekmiştir. Bu sebepten ötürü özellikle Bizans İmparatorluğu ile Avarlar arasında ikili ilişkiler meydana gelmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmada Avarların Avrupa’ya adım atmaları ve Bizans İmparatorluğu ile olan ilişkileri tartışılacaktır.Keywords

Avar, Bizans, İmparator Justinianos, Bayan Kağan.


Kaynakça