Dergi Kurulları


Yayıncı / Publisher

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği

Editör / Editor

Doç. Dr. Onur ER

onurer@duzce.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-9025-4711

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Editör Yardımcısı / Editor Assistant

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN

nsahin@agri.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-3462-0369

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Alan Editörleri / Field Editors

Tarih

Prof. Dr. Kürşat YILDIRIM (İstanbul Üniversitesi)

https://orcid.org/0000-0002-8418-6871

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Doç. Dr. Kürşad Çağrı BOZKIRLI (Kafkas Üniversitesi)

https://orcid.org/0000-0001-9982-8729

Filoloji

Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

https://orcid.org/0000-0003-4074-2757

Türk Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. Harun ŞAHİN (Gazi Üniversitesi)

https://orcid.org/0000-0001-7178-7267

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Aleksandr TSOI (Lodz Üniversitesi / Polonya)

Prof. Dr. Cüneyt AKIN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergin JABLE (Priştina Üniversitesi / Kosova)

Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ (Azerbaycan Millî İlimler Akademisi)

Prof. Dr. Kasımcan SADIKOV (Şarkşinaslık Enstitüsü / Özbekistan)

Prof. Dr. Kelime ERDAL (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal ABDULLA (Bakü Slavyan Üniversitesi)

Prof. Dr. Luvsandojiín BOLD (Moğolistan Bilimler Akademisi / Moğolistan)

Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ (Ardahan Üniversitesi)

Prof. Dr. Tsend BATTULGA (Moğolistan Millî Üniversitesi)

Doç. Dr. Elvin YILDIRIM (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. Gözde SAZAK (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Kübra ŞENGÜL (Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY (Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Murat YILDIRIM (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nazım MURADOV (Lefke Avrupa Üniversitesi)

Dr. Chen HAO (Çin)

Dr. Fahri VALEHOĞLU (Azerbaycan)

Dr. Negizbek ŞABDANALİYEV (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)

Dr. Rafik HÜMMET (Gürcistan)

Yayın Danışma Kurulu / Board of Editorial Advisor

Prof. Dr. Burul SAGINBAYEVA (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)

Prof. Dr. Elman GULİYEV (Pedagaji Üniversitesi / Azerbaycan)

Prof. Dr. Erden KAZHYBEK (Farabi Üniversitesi / Kazakistan)

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Fuat BOZKURT (Emekli Öğretim Üyesi)

Genel Koordinatör / General Coordinator

Uzm. İsmail EMİRŞAH

Yabancı Dil Sorumlusu / Responsible for Foreign Language

Baljan EŞMETOVA

Düzelti Sorumlusu / Responsible for Revision

Zeynep AMİNCİ

Sanat Danışmanı / Art Advisor

Öğr. Gör. Mehmet Fatih KILIÇ