Baş Editör(ler)

Bürküt Türk Dünyası Dergisi Aralık 2022 Sayısı

Editör / Editor

Doç. Dr. Onur ER

Editör Yardımcıları / Editor Assistants

Doç. Dr. Fatih CAN - Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN


Baş Editör(ler)

Editör(ler)

Bursa  2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ramazan AVCI  
BAHAETTİN KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE KARTAL İMGESİ

 1, Ss, 1-22

THE IMAGE OF THE EAGLE IN BAHAETTİN KARAKOÇ'S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut11
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Fahri VALEHOĞLU HACILAR  
ƏZİZ ŞƏRİF VƏ GÜRCÜSTAN DEMOKRATİK RESPUBLİKASI (1918-1921)

 1, Ss, 23-34

AZIZ SHARIF AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA (1918-1921)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut5
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ogün PEÇENEK  
KLASİK TÜRK ŞİİRİ MUSİKİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İBRAHİM TIRSÎ DİVANI’NI OKUMAK

 1, Ss, 35-55

READING THE DIVAN OF IBRAHIM TIRSI IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSICAL TURKISH POETRY AND MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut6
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Neslihan KARAGÖZ Ömer Faruk ATEŞ  
ALTAY MASALI “İYT LE BÖRÜ”DE KÖTÜLÜK SEMBOLÜ CELBEGEN VE KARŞISINDAKİLER

 1, Ss, 56-71

CELBEGEN, THE SYMBOL OF EVIL IN THE ALTAY TALE “İYT LE BÖRÜ” AND ITS OTHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut8
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Pınar IHSAN BAKR BAKR  
IRAK COĞRAFYASI ÜZERİNDE ÇAĞDAŞ TÜRKMEN ŞİİRİNİN OLUŞUMU

 1, Ss, 72-85

THE FORMATION OF CONTEMPORARY IRAQI TURKMEN POETRY IN THE GEOGRAPHY OF IRAQ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut9
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Dilek TEBER  
GELENEKSEL SANATLARDAN TEZHİP, HAT VE MİNYATÜRÜN ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNE ETKİSİ VE EROL AKYAVAŞ IN ESERLERİNE YANSIMASI

 1, Ss, 86-102

THE EFFECT OF ILLUMINATION, HAT (CALLIGRAPHY) AND MINIATURE FROM TRADITIONAL ARTS ON CONTEMPORARY TURKISH ART AND IT’S REFLECTION ON THE WORK OF EROL AKYAVAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut7
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Veysel DİNLER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “MÜZE KİTAP”: BİLGE TONYUKUK YAZITLARI

 1, Ss, 103-107

“MUSEUM BOOK”: INSCRIPTIONS OF BILGE TONYUKUK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut3
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hatice ORUÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇEK GELİŞTİRME ADLI ESER ÜZERİNE

 1, Ss, 108-110

ON THE BOOK ON SCALE DEVELOPMENT IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut4
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |