Son Sayı

Bürküt Türk Dünyası Dergisi Aralık 2022 Sayısı

Editör / Editor

Doç. Dr. Onur ER

Editör Yardımcıları / Editor Assistants

Doç. Dr. Fatih CAN - Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN


Bursa  15.12.2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ramazan AVCI  
BAHAETTİN KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE KARTAL İMGESİ
 1,(1) , 1-22

THE IMAGE OF THE EAGLE IN BAHAETTİN KARAKOÇ'S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut11
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Arslan  
İÇ MOĞOLİSTAN’DA ÖNGÜT TÜRKLERİNE AİT NESTÛRÎ MEZAR TAŞLARI VE EPİGRAFİK UNSURLAR
 1,(1) ,

NESTORIAN TOMBSTONES AND EPIGRAPHIC ELEMENTS OF THE ONGUT TURKS IN INNER MONGOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri VALEHOĞLU HACILAR  
ƏZİZ ŞƏRİF VƏ GÜRCÜSTAN DEMOKRATİK RESPUBLİKASI (1918-1921)
 1,(1) , 23-34

AZIZ SHARIF AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF GEORGIA (1918-1921)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut5
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ogün PEÇENEK  
KLASİK TÜRK ŞİİRİ MUSİKİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İBRAHİM TIRSÎ DİVANI’NI OKUMAK
 1,(1) , 35-55

READING THE DIVAN OF IBRAHIM TIRSI IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSICAL TURKISH POETRY AND MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut6
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KARAGÖZ Ömer Faruk ATEŞ  
ALTAY MASALI “İYT LE BÖRÜ”DE KÖTÜLÜK SEMBOLÜ CELBEGEN VE KARŞISINDAKİLER
 1,(1) , 56-71

CELBEGEN, THE SYMBOL OF EVIL IN THE ALTAY TALE “İYT LE BÖRÜ” AND ITS OTHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut8
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar IHSAN BAKR BAKR  
IRAK COĞRAFYASI ÜZERİNDE ÇAĞDAŞ TÜRKMEN ŞİİRİNİN OLUŞUMU
 1,(1) , 72-85

THE FORMATION OF CONTEMPORARY IRAQI TURKMEN POETRY IN THE GEOGRAPHY OF IRAQ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut9
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek TEBER  
GELENEKSEL SANATLARDAN TEZHİP, HAT VE MİNYATÜRÜN ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNE ETKİSİ VE EROL AKYAVAŞ IN ESERLERİNE YANSIMASI
 1,(1) , 86-102

THE EFFECT OF ILLUMINATION, HAT (CALLIGRAPHY) AND MINIATURE FROM TRADITIONAL ARTS ON CONTEMPORARY TURKISH ART AND IT’S REFLECTION ON THE WORK OF EROL AKYAVAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut7
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel DİNLER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “MÜZE KİTAP”: BİLGE TONYUKUK YAZITLARI
 1,(1) , 103-107

“MUSEUM BOOK”: INSCRIPTIONS OF BILGE TONYUKUK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut3
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ORUÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇEK GELİŞTİRME ADLI ESER ÜZERİNE
 1,(1) , 108-110

ON THE BOOK ON SCALE DEVELOPMENT IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut4
Özet | Abstract | Tam Metin |