Son Sayı

Bürküt Türk Dünyası Dergisi Haziran 2023 Sayısı

Editör / Editor

Doç. Dr. Onur ER

Editör Yardımcısı/ Editor Assistant

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN


Bursa  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ayşe ARSLAN  
İÇ MOĞOLİSTAN’DA NESTÛRÎ TÜRKLERE AİT MEZAR TAŞLARI VE EPİGRAFİK UNSURLAR
 2/1,(2/1) , 1-16

TOMBSTONES AND EPIGRAPHIC ELEMENTS BELONG TO NESTORIAN TURKS IN INNER MONGOLIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut17
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Selhun HACIOĞLU  
AVARLARIN AVRUPA’DA İLK GÖRÜNMELERİ VE İMPARATOR I. JUSTINIANOS DÖNEMİNDEKİ BİZANS-AVAR İLİŞKİLERİ
 2/1,(2/1) , 17-24

THE FIRST EMERGING OF AVARS IN EUROPE AND BYZANTINE-AVAR RELATIONS IN THE EMPEROR JUSTINIANOS I ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut16
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmü Gülsüm SUYER  
HİKÂYELİ TÜRKÜLERİN SÖZ VARLIĞI
 2/1,(2/1) , 25-51

VOCABULARY OF FOLK SONGS WITH STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut14
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe GİRAY  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SȂLİYE: 18. YÜZYILDA YILBAŞI KUTLAMA ŞİİRLERİ
 2/1,(2/1) , 52-83

SALIYE IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE: NEW YEAR’S EVE POEMS IN THE 18th CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut13
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep DOMAZETOVA  
MANASTIR ASKERÎ İDADİSİNİN BUGÜNKÜ DURUMU VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANI ODASI ÜZERİNE
 2/1,(2/1) , 84-98

ABOUT THE CURRENT STATUS OF MANASTIR MILITARY HIGH SCHOOL AND MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MEMORIAL HALL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.56210/burkut18
Özet | Abstract | Tam Metin |