SUAT UNGAN’IN İKİ ESERİ ÜZERİNE
(ON TWO WORKS BY SUAT UNGAN )

Yazar :   Ekleyen  Bahar ARGUZ
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 3/1
Sayfa : 103-112
    


Abstract

Okumak ve yazmak bir kültüre hizmet etmenin en etkili yoludur. Bir toplumun güçlenmesi için okuma alışkanlığı edinmesi ayrıca bu alışkanlığını da geliştirmesi gerekmektedir. Geçmiş ve bugün arasında köprü olabilen kitaplar, bir milletin geçmişini öğrenerek geleceğini inşa etmesinde etkili olmanın yanı sıra kendi dilini de geliştirmesini sağlar. Çok okuyan ve okuduklarından öğrendiklerini de çok yazarak anlatmaya çalışan Suat UNGAN, okuyucusu ile genellikle gazetelerin köşe yazılarında buluşmaktadır. Makaleler, kısa denemeler hâlinde yayımladığı yazılarını kitap hâline getirerek daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada daha önce yazdığı yazıları toplayıp bir araya getirdiği kitaplardan olup 2015 yılında ilk baskısı yapılan ve daha önce herhangi bir tanıtım yazısının yapılmadığı Türkçenin Türklerden Çektikleri ile 2023 yılında çıkan Çapraz Bakış adlı iki eser incelenmiştir.Keywords

Türk dili, Türkçe, dil öğretimi, Suat Ungan.Özet

Reading and writing is the most effective way to serve a culture. For a society to become stronger, it needs to acquire the habit of reading and develop this habit. Books, which can be a bridge between the past and the present, enable a nation to develop its own language as well as being effective in knowing its past and building its future. Suat UNGAN, who reads a lot and tries to explain what he has learned from what he has read by writing a lot, usually meets his readers in the columns of newspapers, but later he aimed to reach a wider audience by turning these writings into books. In this study, two of the books that he wrote before and then collected these writings and brought them together, the first edition of which was published in 2015 and for which no introductory article had been written before, and the two works titled What Turkish Suffered from the Turks and Cross View published in 2023, were examined.Anahtar Kelimeler

Turkish language, Turkish, language teaching, Suat Ungan.